Ana Sayfa / Türkiye Ekonomisi / 1930-1938 Dönemi- Planlı Devletçilik Soruları

1930-1938 Dönemi- Planlı Devletçilik Soruları

1930-1938 Dönemi- Planlı Devletçilik konusu için sizlere tarama soruları hazırladık. Ders notu için buraya tıklayabilirsiniz. Sonuçlarınızı yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.

1) Aşağıdaki gelişmelerden hangisi planlı devletçiliğin nedenleri arasında sayılamaz?

A) Özel sektörün yeterli sermaye birikiminin olmaması
B) Büyük Buhranın yarattığı olumsuz etkiler
C) SSCB’nin uyguladığı politikaların başarısı
D) Özel sektörüm tecrübe yetersizliği nedeniyle uzun dönemli yatırım yapmaması
E) Türk lirasının aşırı değerlenmesini önleyememek

Cevap E

1930-39 yıllarında planlı devletçiliğin uygulanma nedenlerini;

 • Yetersiz sermaye birikimi ve yetersiz nitelikli eleman
 • Özel sektörün sanayileşmede başarılı olamaması
 • Etkin gümrük sisteminin olmayışı

Büyük Buhranın dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkileri ve dünyada yaşanan bu krizden etkilenmeyen Sovyet Rusya’nın ekonomi politikalarının etkisini sıralamak mümkündür. Ancak TL’nin aşırı değerlenmesini önleyememek planlı devletçiliğin nedenlerinden değildir.

2.Türkiye’de 1930-1939 yılları arasında hangi ekonomi politikası benimsenerek uygulamaya konulmuştur?

A) Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi
B) Planlı kalkınma politikaları
C) Devletçi-korumacı sanayileşme
D) Dışa açık büyüme
E) İhracata dayalı sanayileşme

Cevap C

 • Planlı kalkınma politikaları 1960-80 yılları arasında uygulanmıştır.
 • Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, dışa açık büyüme ve ihracata dayalı sanayileşme ise 1980’lerde benimsenen ekonomi politikalarıdır.
 • Devletçi-korumacı-planlı devletçilik ise 1930-1939 yıllarında uygulanan ekonomi politikalarıdır.

3. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi korumacı politikaların benimsendiği yıllarda gerçekleşmemiştir?

A) İlk pazar fiyat desteği uygulaması
B) 1. ve 2. beş yıllık sanayi planının hazırlanması
C) İller Bankası’nın kuruluşu
D) Milli Koruma Kanunu’nun yürürlüğe girmesi
E) Tarım Kredi Kooperatifi’nin kurulması

Cevap D

 • Milli Koruma Kanunu 1940 yılında ikinci dünya savaşı nedeniyle yürürlüğe konulmuştur.
 • İlk pazar fiyat desteği 1932 yılında verilmiştir.
 • 1.Beş Yıllık Sanayi Planı 1933-38 yılları arasında uygulanmış olup, 2. Beş Yıllık Sanayi Planı ise  1936 yılında hazırlanıp 2. Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamamıştır.
 • İller Bankası 1933 yılında,
 • Tarım Kredi Kooperatifi ise 1935  yılında kurulmuştur.

4. Aşağıdakilerden hangisi 1. Beş Yıllık Sanayi Planı’nın hedefleri arasında yer almaz?

A) Döviz tasarrufu sağlamak
B) Dış ticaret fazlası vermek
C) İleri teknoloji gerektiren projelerin desteklenmesi
D) Ara ve yatırım malı üretmek
E) Ulusal paranın değerinin korunması

Cevap D

 • 1.Beş Yıllık Sanayi Planı temel tüketim mallarının yerli üretimini hedeflemektedir.
 • Ara ve yatırım mallarının üretimini hedefleyen 2.Beş Yıllık Sanayi Planı’dır.

5. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı kapsamında hayata geçirilecek olan projelerin finansman kaynağı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) IMF’den alınan kredilerle sağlanmıştır
B) İngiltere karşılıksız yardım sağlamıştır.
C) KİT’lerin özelleştirmelerinin gelirleri
D) İç kaynaklarla finanse edilmiştir
E) Emisyon hacmi artırılmıştır

Cevap D

 • Planın finansmanı çoğunlukla iç kaynaklarla (bütçe ödenekleri) sağlanmıştır.
 • Sovyetler Birliği ve İngiltere’den kredi alınmıştır ancak karşılıksız yardım alınmamıştır.

6. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1.Beş Yıllık Sanayi Planı kapsamında faaliyete geçmemiştir?

A) Karabük demir-çelik fabrikası
B) İzmit kağıt üretim fabrikası
C) İstanbul şişe-cam fabrikası
D) Maden Tetkik Arama
E) Alpullu şeker fabrikası

Cevap E

Alpullu Şeker Fabrikası 1926 yılımda üretime başlamıştır 1.Beş Yıllık Sanayi Planı ise 1933-38 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.

 • Karabük demir-çelik fabrikası 1938 yılında,
 • İzmit kağıt üretim fabrikası 1936 yılında,
 • İstanbul şişe-cam fabrikası 1935 yılında,
 • Maden Tetkik Arama 1935 yılında bu plan kapsamında kurulmuşlardır.

7. İlk kez taban fiyat politikası uygulanan ürün ve satın alma yetkisi verilen kurum eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Buğday – Toprak Mahsülleri Ofisi
B) Çay -Toprak Mahsülleri Ofisi
C) Buğday – Tarım Kredi Kooperatifi
D) Şeker pancarı – Ziraat Bankası
E) Buğday – Ziraat Bankası

Cevap E

1932 yılında çıkartılan Buğday Kanunu ile birlikte ilk kez tarımsal ürün fiyatını destekleme (taban fiyat uygulaması – ilk pazar fiyat desteği) politikası uygulanmaya başlanmış ve Ziraat Bankası’na piyasadan buğday satın alma görevi verilmiştir.

8.Aşağıdaki bilgilerden hangisi. 2. Beş Yıllık Sanayi Planı hakkında yanlış bilgi vermektedir?

A) 2. Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamamıştır
B) Elektirik üretimi ve liman yapımı gibi yatırımlara yer verilmiştir
C) Planda ağır sanayiye önem verilmiştir
D) Plan hayata geçirilemediği için yerine İvedili Sanayi Planı uygulamaya konulmuştur
E) Planın gerçekleşmesi için bir önceki plana göre daha yüksek sermaye ve teknolojiye ihtiyaç duyulmuştur

Cevap D

Plan 2. Dünya Savaşı nedeniyle hayata geçirilemediği için, yerine 1939 yılında İktisadi Savunma Planı uygulanmıştır.

9. Aşağıdakilerden hangisi 1930 – 1938 döneminin özelliklerinden değildir?

A) Devlet bütçe denkliğini sağlamak ve alt yapı yatırımlarını finanse edebilmek için dış borçlanmaya gitmiştir
B) Gümrük Kanunu ile birlikte uygulanmaya başlanan ithal ikameci politikalar doğrultusunda dış ticarette korumacı politikalar benimsenmiştir.
C) Şeker,yünlü ve pamuklu dokuma, cam ürünleri ve çimento sektöründe iç talebin % 80 ‘e yakın kısmı yerli üretimle karşılanmıştır.
D) Tarım sektöründen ziyade devlet yatırım tercihlerini sanayi, ulaşım ve alt yapı yatırımlarına kanalize etmiştir
E) 1934- 38 yılları arasında sabit fiyatlarla GSMH yıllık ortalama %7.3 oranında büyüme gerçekleştirmiştir.

Cevap A

Devlet bütçe denkliğini sağlamak ve alt yapı yatırımlarını finanse edebilmek için iç borçlanmaya gitmiştir.

10. Aşağıdaki kurulan kuruluşlar veya gerçekleşen olaylardan hangisi Atatürk döneminde gerçekleşmemiştir?

A) Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kurulması
B) Aydın demiryollarının yabancılardan satın alınması
C) Ankara Mamak Gaz Maskesi Fabrikası’nın kurulması
D) Sınai ve Kalkınma Bankası
E) Halk Bankası’nın kurulması

Cevap D

Sınai ve Kalkınma Bankası  1950 yılında kurulmuştur. Bilindiği üzere Atatürk 1938 yılında ebediyete intikal etmiştir.

Yüksek Ziraat Enstitüsü 1933 yılında,

 • A) Aydın demiryollarının yabancılardan satın alınması 1935 yılında,
 • B) Ankara Mamak Gaz Maskesi Fabrikası’nın kurulması 1935 yılında,
 • C) Halk Bankası’nın kurulması 1933 yılında gerçekleşmiş olup Atatürk Döneminde gerçekleşmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir