Ana Sayfa / Türkiye Ekonomisi / Dünya Savaşı Yılları Ekonomik Gelişmeler Soruları

Dünya Savaşı Yılları Ekonomik Gelişmeler Soruları

Dünya Savaşı Yılları Ekonomik Gelişmeler konusu için tarama soruları hazırladık. Konunun ders notları burada. Başarılar.

1. İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye üzerindeki ekonomik etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisinden söz edilemez?

A) ikinci Beş Yıllık Sanayi Planı uygulanamayarak sanayileşme programı terk edilmiştir.
B) Erkek nüfusunun büyük bir bölümü silah altına alınmasıyla üretim artışı sağlamıştır
C) Savunma harcamalarının bütçedeki payı artmıştır
D) Ordunun ihtiyaçları artmış ve böylece tüketim mallarına olan talep artışı sebebiyle devletin harcamalarında artış yaşanmıştır
E) Tüketim mallarına olan artışın üretim düşmesiyle sağlanamaması, mal kıtlığına ve fiyatların yükselmesine neden olmuştur

Cevap B

Erkek nüfusunun büyük bir bölümünün silah altına alınması iş gücü miktarının azalmasına ve buna bağlı olarak üretimin azalmasına sebep olmuştur.

2. 1940 yılında yürürlüğe giren Milli Koruma Kanunu ile hükumete verilen yetkiler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Hükümet belirli bedel karşılığında özel işletmelere el koyabilecektir
B) Hükümet belirli bedel karşılığında şahısların, özel işletmelerin taşıtlarına el koyabilecektir
C) İç ve dış fiyatları kontrol edip, istediği fiyatı koyabilecektir
D) Varlık vergisi ile aşırı ticari kazançların vergilendirilmesini sağlanacaktır
E) İşçilerin çalışma sürelerini uzatarak zorunlu çalışma hükümleri uygulayabilecektir

Cevap D

Milli Koruma Kanunu 1940 yılında Refik Saydam Hükümeti tarafından çıkarılmıştır. Varlık Vergisi ise 1942 yılında Şükrü Saraçoğlu Hükümeti tarafından çıkartılmıştır.

3. Vaner Planı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamayan 2.Beş Yıllık Sanayi Planı’nın yerine hazırlanmıştır.
B) Türkiye’nin ilk kalkınma planıdır.
C) Dış ticaret ve kambiyo rejimlerinde serbestleşmesi savunan bir plandır.
D) Devlet haberleşme, ulaştırma, enerji yatırımı yapmalı, diğer sektörlerde ise özel kesimin teşvik edilmesi gerektiğine vurgu yapmaktadır.
E) Plan kaynak dış bulunamadığı için uygulanamamıştır.

Cevap A

2. Dünya Savaşı nedeniyle uygulanamayan 2.Beş Yıllık Sanayi Planı’nın yerine hazırlanan plan İktisadi Savunma Planıdır.

Süleyman Vaner tarafından hazırlandığı için Vaner Planı olarak da bilinen Türkiye İktisadi Kalkınma Planı 1947 yılında hazırlanmıştır.

4. Aşağıdaki bilgilerden hangisi 1940- 1945 döneminde ekonomiye yönelik alınan tedbirlerden değildir?

A) İthalat, ticaret ve petrol birlikleri kurulmuştur.
B) Tarımsal hasıla üzerinden Toprak Mahsulleri Vergisi alınmıştır.
C) Mahalli Dağıtım Birlikleri uygulaması gerçekleştirildi.
D) Varlık Vergisi yürürlüğe girdi.
E) Truman Doktrini kapsamında askeri yardım alındı.

Cevap E

Truman Doktrini kapsamında 1947 yılında askeri yardımlar alınmıştır.

5. Aşağıda dönemler ve devletin yapmış olduğu kamu harcamalarının en yüksek olduğu alanlar verilmiştir.
I 1920’li yıllarda eğitim
II. 1930’lu yıllarda sanayi
III. 1940’lı yıllarda ulaşım ve enerji yatırımları

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

A) 1 ve 2
B) Yalnız 1
C) 2 ve 3
D) Yalnız 3
E) 1, 2 , 3

Cevap D

1940’lı yıllarda kamu harcamaları ağırlıklı olarak savunma alanında yapılmıştır.

6. 1940 – 45 yılları arasında tarım sektörü hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Tarım sektöründe daralma yaşanmıştır.
B) Bu yıllar arasında fiyatların yüksek olması tarım ürünlerinden sağlanan getirinin de yükselmesini sağlamıştır.
C) Toprak Mahsulleri Vergisi köylü üzerinde olumsuz etki yaratmıştır.
D) Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu çıkarılmıştır.
E) Türkiye Zirai Donatım Kurumu kurulmuştur.

Cevap B

 • 1940-45 yılları arasında fiyatların yüksek olması tarım ürünlerinden sağlanan getirinin üzerinde olumlu bir etki yaratamamıştır.
 • Toprak Mahsulleri Vergisi 1943 yılında çıkartılmış,1946 yılında uygulamadan kaldırılmıştır.
 • 1944 yılında ise Türkiye Zirai Donatım Kurumu kurulmuştur.
 • 1945 yılında da Çiftçiyi Topraklandır Kanunu çıkartılmıştır.

7. İkinci Dünya Savaşı döneminde Türkiye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Tarımsal üretimin düşük olması sanayi üretimini de olumsuz etkilemiştir.
B) Tekel ürünlerinin fiyatlarına zam yapılmıştır.
C) İhracat üzerine vergiler konulmuştur.
D) İthalatta gümrük tarifeleri artırılmıştır.
E) İstikrarlı kur, sıkı para politikası uygulanmıştır.,

Cevap E

İç borçlanma Merkez Bankası kaynaklarına sık sık başvurularak emisyon hacmi artırılmış böylece istikrarlı kur,sıkı para politikasından uzaklaşılmıştır.

8. Hangisi 1940-45 yılları arasında kurulan kurum ve kuruluşlardan değildir?

A) Petrol Ofisi
B) Ereğli Kömür İşletmesi
C) Türkiye Zirai Donatım Kurumu
D) Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası
E) Ankara Uçak Fabrikası

Cevap D

 • Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası 1935 yılında kurulmuştur.
 • Petrol Ofisi 1941 senesinde,
 • Ereğli Kömür İşletmesi 1940 senesinde,
 • Türkiye Zirai Donatım Kurumu1944 senesinde,
 • Ankara Uçak Fabrikası 1941 senesinde kurulmuştur.

9. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 1942 yılında çıkarılan Varlık Vergisi, Merkez Bankası kaynakları kullanımı artırmıştır.
B) Milli Koruma Kanunu kapsamında çalışma süreleri maliyetleri azaltmak amacıyla kısaltılmıştır.
C) 1938 – 1945 yılları arasında fiyatlar 0 azalmıştır.
D) 1939 -1946 yılları arasında 347 milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir.
E) Türkiye ilk devalüasyonunu 1936 yılında yapmıştır.

Cevap D

 • Varlık Vergisi,Merkez Bankası kaynaklarının kullanımı artırmamış aksine azaltmıştır.
 • Milli Koruma Kanunu kapsamında çalışma süreleri uzatılması ve zorla çalışma hükümleri uygulanması hükümete verilen yetkilerdendir.
 • 1938-45 yıllarında fiyatlar % 400 artmıştır.
 • Türkiye ilk devalüasyonunu 1946 yılında yapmıştır.

İlgili Yazı: Devalüasyon Nedir?

10. İlk toprak reformu olarak kabul edilen Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kaç yılında çıkartılmıştır?

A) 1934
B) 1927
C) 1974
D) 1945
E) 1926

Cevap D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir