İzmir İktisat Kongresi sorular

İzmir iktisat kongresi sorularının ardından daha ayrıntılı çalışmak isterseniz; buraya tıklayarak ders notlarına ulaşabilirsiniz iyi çalışmalar.

1. Aşağıdaki olaylardan hangisi Cumhuriyet’in kuruluş döneminde gerçekleşen en önemli ekonomik olaydır ?

A) Birinci beş yıllık kalkınma planı
B) Ziraat bankasının kurulması
C) İvedili Sanayi Planı
D) Duyun-u Umumiye’nin kurulması
E) İzmir İktisat Kongresi’nin düzenlenmesi

Cevap E

  • Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1963 yılında uygulanmaya başlanmıştır.
  • Ziraat Bankası 1888 yılında Mithat Paşa tarafından kurulmuştur.
  • İvedili Sanayi Planı 1946 yılında hazırlanmış ancak uygulamaya konulamadı.
  • Duyun-u umumiye 1881 yılında kurulmuştur.
  • İzmir İktisat Kongresi 1923 yılında gerçekleştirilmiştir.

2.

I. Yabancı sermayedarlara güvence vermek
II. İktisadi zümrelerin sorunlarını çözme
III. Ekonomik bağımsızlığı sağlamak

Yukardakilerden hangileri İzmir İktisat Kongresinin amaçlarındandır?

A. Yalnız I
B. Yanlız III
C. I ve III
D. II ve III
E. I, II, III

Cevap E

3. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde sanayicilerin isteklerindendir?

A) Tütün tekelinin kaldırılması
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Makine ve araç dış alımında vergi kolaylığı sağlanması
D) Tarım kredisi imkânlarının arttırılması
E) Güvenlik sorununun giderilmesi

Cevap C

Diğer seçenekler çiftçilerin istekleridir.

4. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardandır?

A) Tekelci eğilimlere izin verilsin
B) Yabancı sermayeye belli koşullar dahilinde izin verilsin
C) Demiryolları özelleştirilsin
D) Nüfus artışı yavaşlatılsın
E) Hammadde ithalatı teşvik edilsin

Cevap B

5. Aşağıdaki zümrelerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’ne sayıca en fazla katılım göstermiştir ?

A) Askerler
B) Çiftçiler
C) Tüccarlar
D) Sanayiciler
E) İşçiler

Cevap B

Ayrıca askerler katılımcı değildir.

6. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Anlaşması ile ilgili doğru bir ifadedir?

A) Yabancılara kabotaj hakkı tanınmıştır.
B) Yabancı uyruklu kişiler kapitülasyonlar kaldırıldığı için ülkenin yasalarına göre faaliyet göstereceklerdir.
C) Osmanlı borçlarının büyük bir kısmı ödenmiştir.
D) Türkiye’nin deniz ulaşımı yetkisi elinden alınmıştır.
E) Gümrük tarifeleri artırılmıştır.

Cevap B

Lozan Anlaşmasıyla ;

  • Kapitülasyonlar tamamen kaldırılmıştır.
  • Yabancılara tanınan başka bir ayrıcalık olan kabotaj hakkı da kaldırılmıştı.Böylece Türkiye’de deniz ulaşımı yetkisi sadece Türk gemilere tanınmış oldu.
  • Osmanlı borçlarından sorumludur ve 1954 yılına kadar bu borçları ödemiştir.
  • Gümrük tarifeleri 5 yıl boyunca dondurulmuş ve tarife değişikliği yapılmamasına karar verilmiştir.

7. Aşağıdakilerde hangisi Lozan Anlaşması’nda ekonomi ile ilgili alınan kararlardan değildir?

A) Musul meselesi
B) Osmanlı devletinin kamu dış borçları
C) Savaş tazminatları
D) Nüfus mübadelesi
E) Yerli ve yabancı sermayeye güvence vermek

Cevap E

Yerli ve yabancı sermayeye güvence vermek İzmir İktisat Kongresi amaçlarındandır.

8. Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi’nde tüccarların isteklerinden değildir?

A) Gelir vergisinin düzenlenmesi
B) Aşar vergisinin kaldırılması
C) Cuma günlerinin resmi tatil olması
D) Kambiyo işlemlerinin düzenlenmesi
E) İktisat eğitimine önem verilmesi

Cevap B

Aşar vergisinin kaldırılmasını çiftçiler istemişlerdir.

9. “Yeni Türkiye’mizi layık olduğu mertebeye çıkarmak için vakit geçirmeden iktisadiyatımıza önem vermek zorundayız.Zamanımız tamamen iktisat devridir.” Günümüzde de geçerliliğini koruyan bu sözleri Mustafa Kemal Atatürk ne zaman söylemiştir?

A) 29 Ekim 1933’te Cumhuriyetin 10. Yıl kutlama töreninde
B) 17 Şubat 1923’te İzmir iktisat kongresi açılış konuşmasında
C) 26 Ağustos 1924’te İş Bankası açılış konuşmasında
D) 15 Ekim 1927 Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kurultayının açılış konuşmasında
E) 1 Kasım 1923’te TBMM’nin açılış konuşmasında

Cevap B

10. Aşağıdakilerden hangisi İzmir iktisat Kongresine katılmamıştır?

A) Çiftçiler
B) Tüccarlar
C) İşçiler
D) Sanayiciler
E) Denizciler

Cevap E

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Marshall Planı Nedir?

Marshall Planı, ABD Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmak amacıyla 1947’de Harvard …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir