Dış Ticarette Korumacılık

Serbest dış ticaret kaynak etkinliğini arttırıp üretilen mal ve hizmet miktarını arttırırken korumacı politikalar kaynakların etkin dağılımını ve rekabeti boğmaktadır. Korumacılığın sebep olduğu sakıncalar şöyle sıralanmaktadır.

  • Firmaların yenilik güdüsünü azaltır. Rekabet isteklerini azaltır ve piyasayı durgunluğa sürükler.
  • Bir sektörün korunması diğer sektörlerde de aynı talebi yaratır; yani koruma korumayı doğurur.
  • Koruma daima monopolü besler.
  • Koruma bürokrasi yaratır. Kaynak israfına rüşvete ve yolsuzluklara neden olur.

Tutarlı Gerekçelerle Koruma

1-) Ulusal Güvenlik


Ulusal savunma ile doğrudan ilişkili olan sektörlerin korunması gerekliliğini ifade eder.

2-) Genç Endüstri Tezi (Bebek Sanayi Argümanı)
Gelecekte gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacak endüstrilerin bu güce kavuşuncaya kadar korunması gerekliliğini ifade eder.

3-) Stratejik Ticaret Politikası
Sanayileşmiş ülkelerin büyümesinde kilit kabul edilen sektörlerin korunması gerekliliğini ifade eder.

4-) Dampinge Karşı Koruma
Diğer ülkelerin dampinge karşı koruma gerekliliğini ifade eder

Bu maddeler dışında işsizliği azaltmak ödemeler bilançosu açıklarını kapatmak ve dış ticarette ulusal pazarlık gücünü arttırmak amacıyla da koruma tedbirlerine başvurulabilir.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Uluslararası İktisat Giriş

Uluslararası İktisat Teorisi Uluslararası iktisat teorisi 3 soruya cevap arar;  Ülkeler neden dış ticaret yapar. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir