Heckscher- Ohlin Modelinden Türeyen Teoriler

1-) Faktör Fiyatları Eşitliği
Teoriye göre iki ülkeli iki mallı modelde ülkelerin bol ve ucuz olan üretim faktörlerini kullanarak uzmanlaşması zamanla bol olan faktöre olan talebin artmasına ve bu faktörün fiyatının yükselmesine neden olurken uzun dönemde faktör fiyatlarının eşitlenmesine neden olur.

Gelişmiş ülke- sermaye bol, ucuz   →        Sermaye talebi artar- Sermaye fiyatı artar (Faiz ücret oranı artar)

Gelişmekte olan – emek bol, ucuz   →      Emek talebi artar – Emek fiyatı artar (Faiz Ücret oranı düşer)

2-) Stolper – Samuelson Teoremi (Gelir Dağılımı Teoremi)
Teori üretim faktörlerinin gelirden aldığı payları analiz etmektedir. Teoriye göre serbest dış ticaret bol olan üretim faktörü lehine kıt olan üretim faktörünün aleyhinedir. Çünkü bol ve ucuz olan üretim faktörleriyle uzmanlaşma o faktörün talebini arttırılan faktörün fiyatının yükselmesine ve gelirden aldığı payında artmasına neden olur. Ayrıca kıt olan üretim faktörüne olan talebin azalması da o faktörün fiyatının düşmesine neden olur. Teoriye göre dış ticarette korumacılık ithalata rakip endüstrilerde yoğun olarak kullanılan faktörün lehinedir.

3-) Rybczynski Teoremi
İki ülkeli, iki mallı ve iki faktörlü modelde tam istihdam koşulları altında bir faktörün arzı artarsa o faktörü yoğun olarak kullanan malın üretimi artarken diğer malı üretimi azalır.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Uluslararası İktisat Giriş

Uluslararası İktisat Teorisi Uluslararası iktisat teorisi 3 soruya cevap arar;  Ülkeler neden dış ticaret yapar. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir