Uluslararası İktisat-Dış Ticaret Politikası

Serbest Dış Ticaret

Ülkede kaynakların daha etkin kullanılmasına verimliliklerin artmasın ve toplumsal kazançların ortaya çıkmasına sebep olmakla birlikte gerçek yaşamda serbest dış ticaret uygulamasına hemen hemen hiç rastlanmamaktadır.

Dış Ticaret Politikasının Amaçları

 • Yerli endüstriyi dış rekabetten korumak
 • Dış ticaret açıklarını kapatmak
 • Ekonomik kalkınmayı sağlamak
 • Piyasa aksaklıklarını gidermek
 • İç ekonomik istikrarı sağlamak
 • Hazineye gelir sağlamak
 • Ekonominin liberalleşmesini sağlamak
 • Dış piyasalarda monopol gücünden yararlanmak
 • Otarşi (kendi kendine yetebilmek)
 • Belirli sosyal sınıfları korumak
 • Dış politika hedeflerini gerçekleştirmek

Dış ticaret Politikası Araçları

1-) Tarifeler
İthal edilen malların ülke sınırında girişinde alınan vergileri ifade eder.

2-) Tarife Dışı Araçlar

Gümrük Tarifesi Dışında ülkeden döviz çıkışını azaltmaya yönelik hükümetlerce uygulanan tedbirlerdir.

 1. Miktar Kısıtlamaları: ithal edilen mal miktarının sınırlandırılması şeklinde uygulamadır.
 2. Tarife Benzeri Faktörler: Çoklu kur uygulaması, yerli katkı oranı ithal ikameci endüstrilere sübvansiyon uygulanması gibi yöntemlerle ithalatın sınırlandırılmasın yönelik uygulamadır.
 3. Görünmez Engeller: Halk sağlığı kamu güvenliği ve çevrenin korunması gibi nedenlerle ithal edilen mal miktarını sınırlandırmasıdır.
 4. Gönüllü İhracat Kısıtlaması: ihracat kotası olarak adlandırılan bu yöntemde gelişmekte olan ülkelerin ihraç ettikleri mallar üzerine konulan sınırlamadır.

3-) İhracatın Özendirilmesi
İhracatın ya da döviz kazandıran işlemelerin teşvik edilmesi şeklindeki uygulamadır.

4-) Bağlı Ticaret:
İki ülkenin aralarında anlaşarak döviz tasarrufu yapmak amacıyla serbest dövizle satılmayan malların ihracatının gerçekleştirdiği uygulamadır.

En fazla kayırılmış Ülke Kuralı: ülkeler aralarında anlaşmayla belirledikleri gümrük oranlarını bir başka ülkeye karşı anlaşmaya taraf olan bir ülkenin farklı bir tarife uygulaması durumunda anlaşma tarafı diğer ülkeleri o tarifeden yararlanmasına olanak tanıyan kuraldır.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Uluslararası İktisat Giriş

Uluslararası İktisat Teorisi Uluslararası iktisat teorisi 3 soruya cevap arar;  Ülkeler neden dış ticaret yapar. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir