Uluslararası İktisat Giriş

Uluslararası İktisat Teorisi

Uluslararası iktisat teorisi 3 soruya cevap arar; 

 • Ülkeler neden dış ticaret yapar. Kapalı bir ekonomiye göre dış ticaretin sağladığı avantajlar nelerdir.
 • Ülkeler hangi malı ihraç edip hangi malı ithal edeceklerine nasıl karar verirler.
 • Dış ticarette denge fiyat nasıl belirlenir.

Merkantalizm – Altın Külçecilik

Belli başlı temsilcileri T. Miles, T.Man, A. Serra, J.Bodin, J. Colbert. Özellikleri ise aşağıdaki gibidir;

 • Merkantilizme göre bir ülkenin zenginliği ve siyasi gücü sahip olduğu değerli madenlerle ölçülür.
 • Bu iktisadi düşünce tarzında temel amaç sahip olunan altın stoklarının arttırılmasıdır.
 • Altın stokunun arttırılması için dış ticarete önem verilir.
 • Dış ticarette hammadde ve ara mal ithalatı yapılırken nihai mallar ihraç edilmesi hedeflenir.
 • Değerli maden stoklarının arttırılması aracılığıyla devletin ekonomiye müdahalesi gerekli görülür.
 • Bu doğrultuda dış ticarette devletin korumacı politikalar uygulaması savunulur.
 • Merkantilistlere göre dünya serveti sabittir ve dış ticaretten bir taraf kazançlı çıkarken diğer taraf zarar görür.
 • Ticaret, deniz ve ticaret filoları aracılığıyla yapılır. Fransa ve İngilterede de bu anlayış geçerlidir. Sanayi devrimiyle birlikte terk edilmiştir.
 • Sanayi devrimiyle birlikte üretilen mal miktarı artmış ve pazar arayışları artmıştır. Karşılıklı ticaret başlamıştır.

Fizyokrasi

 • En avantajlı dışsatım, tarımsal ürünlerle yapılanıdır. Çünkü endüstri ürünlerinin ticareti aza karlıdır.
 • Fazla dışsatımda bulunmak amacıyla gıda maddelerinin fiyatlarını düşürmemelidir. Ticaret onunla uğraşanlar için karlı olasa bile, tümüyle ele alındığında toplumun çıkarlarına ters düşer.
 • endüstri mallarının dışalımı büyük sakıncalar doğurmaz.
 • ticaret bilançosu yanıltıcı bir ölçüdür. Çünkü para olarak bir fazlalık sağlayan ülke zenginleşmiş sayılmaz.
 • üretim madde yaratmaktadır. Madde yaratan, harcanandan fazla veren, başka bir deyimle safi hasıla sağlayan uğraşı alanı ise tarımdır. Öteki faaliyet alanları, örneğin, ticaret ve sanayi harcanandan fazla bir şey vermemekte; sadece maddenin şeklinde, yapısında veya yerinde değişiklik meydana getirmektedir.
 • Bu düşüncenin hareket eden Fizyokratlar, daha sonra bir çok ekonomistlerin kafasını kurcalayan üretken (verimli) ve üretken olmayan (verimsiz) faaliyetler ayrımını yapmışlardır.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Uluslararası İktisat Sorular-Çözümlü

Uluslararası iktisat test sorularını ayrıntılı cevaplarıyla hazırladık. Soruları hazırlarken KPSS A, vize-final soruları, çıkmış uluslararası …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir