Vergi Kanunlarında Yer Alan Sorumluluk Halleri

Vergi Kanunlarında Yer alan Sorumluluk Halleri

A. Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

  • Gerçek kişilerin (küçük ve kısıtlıların) temsilinde sorumluluk
  • Tüzel kişilerin temsilinde sorumluluk
  • Tüzel kişiliği olmayanların temsilinde Sorumluluk
  • Türkiye’de Bulunmayanların temsilinde Sorumluluk

C. Katma Değer Vergisinde Sorumluluk

D. Mirasçıların Sorumluluğu

E. Karnesiz Hizmet Erbabı Çalıştıranların Sorumluluğu

F. Diğer Sorumluluk Halleri

A. Vergi kesenlerin ( Vergi tevkifatı yapanların) Sorumluluğu

Vergi sorumlusu verginin ödenmesi bakımından vergi dairesine muhatap olan kişidir. Mükelleflere ödeme yaparken vergi kesmeye (stopaj yapmaya) mecbur olanlar görevlerini yerine getiremedikleri taktirde vergilere bağlı alacaklara (Gecikme faizi, gecikme zammı) ve vergi cezalarına vergi sorumluları (vergi kesmek zorunda olanlar) muhatap olurlar, mal varlıklarından bunları ödemek zorundadır. Sadece ödedikleri vergiyi mükellefe rücu edebilir. Vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammını rücu edemezler.

B. Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Küçük ve kısıtlıların kanuni temsilcileri (veli, vasi, kayyım)vergisel ödevlerini yerine getirmediklerinde vergiler öncelikle küçük ve kısıtlının mal varlığından alınır. Vergi, küçük ve kısıtlının mal varlığından alınmazsa, kanuni temsilcinin mal varlığından alınır. Kanuni temsilci, bu şekilde ödediği vergiyi küçük ve kısıtlıya rücu edebilir. Kanuni temsilcilerin yerine getirmedikleri ödevleri nedeniyle kesilen vergi cezaları rücu hakkı da yoktur.

  • Tüzel kişilerin kanuni temsilcileri vergisel ödevlerini yerine getirmediklerinde vergiler tüzel kişilik adına tarh edilir. Tüzel kişilikten alınamayan vergiler için kanuni temsilciye gidilir. Vergi cezalarına gelince, vergi cezaları idari vergi cezaları ve adli vergi ceaları olmak üzere iki türlüdür. İdari vergi cezalarını vergi dairesi keser, sadece parasaldır. İşte bu cezalar tüzel kişilik adına kesilir. Bu cezalar tüzel kişiden alınamadığında kanuni temsilciden alınır. Kanuni temsilci bunu rücu edebilir.

Adli Vergi Cezaları: Hapis cezalarını gerektiren vergi suçları için hükmolunan cezalardır. Fiili kim işlemişse cezanın muhatabı odur.

Örn. Sahte fatura düzenlemek hapis cezasını gerektirir. Düzenleme fiilini kim gerçekleştirirse adli cezaya da o muhatap olur.

  • Tüzel kişiliği olmadığı halde vergi yükümlüsü olan toplulukların vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi görevi bu toplukluları yönetenlere veya varsa bunların temsilcilerine aittir. Bu görevlerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmemesi halinde, bu yöneticiler veya temsilcileri tüzel kişilerin kanuni temsilcileri gibi sorumlu olacaktır.
  • Türkiye’de bulunmayanların kanuni temsilcileri de verginin zamanında ve eksiksiz ödenmesi halinde, vergi ve vergiye bağlı alacakları bakımından sorumlu tutulacaktır.

C. Mirasçıların Sorumluluğu

Mirasçılar mirası red etmedikleri taktirde ölenin vergi borçlarından sorumlu olurlar. Ancak, her bir mirasçı miras payı oranından vergi borcundan sorumlu olur. Vergi Cezaları ise ölümle birlikte düşer ve ortadan kalkar. Vergi cezalarından mirasçıları sorumlu değildir.

D. Mal alım satımı ve hizmet ifası dolayısıyla kesilecek (stopaj yapılması gereken) vergilerin ödenmesinden alım satıma taraf olanlar, hizmetlerden yararlananlar müteselsilen sorumludurlar.

E. Damga vergisinde, MTV’de Veraset ve intikal Vergisinde, ÖTV’de müteselsil sorumluluk halleri vardır.

About Editör

Yazılara yorum yaparak sorularınızı sorabilir, istek ve önerilerinizi dile getirebilirsiniz.

Check Also

Asgari Geçim İndirimi Nedir? Nasıl Hesaplanır

Asgari geçim indirimi; Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir